แจ้งอัพเดดภาพใหม่ ประจำเดือน กรกฏาคม 2017

เรียน สมาชิก iRS - ASPEN FOR WINDOWS

แจ้งอัพเดดภาพใหม่ ประจำเดือน กรกฏาคม 2017

1.อัพเดดภาพ compa ตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพิ่มหุ้นเข้าใหม่ หุ้นย้ายกลุ่ม (ใน F3>>IRS Analysis)

2.เพิ่มภาพใหม่ IRSP-SET50, IRSP-SSET, IRSP-MAI, IRSP-ASET (ใน F3>>IRS Analysis)

 

คำอธิบายภาพใหม่

IRSP-SET50 >> หน้า Quote โดยให้โชว์หุ้นเฉพาะ หุ้นใน SET50

IRSP-SSET  >> หน้า Quote โดยให้โชว์หุ้นเฉพาะ หุ้นใน SSET (Small SET)

IRSP-MAI   >> หน้า Quote โดยให้โชว์หุ้นเฉพาะ หุ้นใน MAI

IRSP-ASET  >> หน้า Quote โดยให้โชว์หุ้น TOP Active 30 ตัวแรกในตลาดที่มี “มูลค่า” การเทรดสูงสุด

 

โดยจะอธิบายหัว Column ดังนี้ 

*โดยแต่ล่ะ Column สามารถคลิกเพื่อให้เรียงข้อมูลตามที่ต้องการได้

SYMB   = ชื่อหุ้น

SECTOR = กลุ่มอุตสาหกรรม

TRADE  = ราคาหุ้นปัจจุบัน

VWAP   = VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE (ราคาเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย)

CHANGE = ค่าการเปลี่ยนแปลงเทียบกับราคาเปิด

PCTCHG = %การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

MIMPACT = Impact ที่ส่งผลให้  SET  เป็น บวก หรือ ลบ

HI52W  = HIGH 52 Week

LO52W  = LOW 50 Week

PCTCHG1W = %การเปลี่ยนแปลง 1 Week

PCTCHG1M = %การเปลี่ยนแปลง 1 Month

PCTCHG3M = %การเปลี่ยนแปลง 3 Month

PCTCHG6M = %การเปลี่ยนแปลง 6 Month

PCTCHG1Y = %การเปลี่ยนแปลง 1 Year

EPS    = (Earning per Share) หรือ กำไรต่อหุ้น

MCAP   = Market CAP

BETA   = ค่าเบต้า ความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ อ่านความหมายเพิ่มเติม: http://ow.ly/zSxw30dqz9R

Q_Compa_MACD   = ค่า MACD ของหุ้น โดยมาจาก Stock/SET

Q_Compa_RSI14D = ค่า RSI ตั้งค่า 14 วัน ของหุ้น โดยมาจาก Stock/SET

Q_V_AvgVol5D   = ปริมาณ Volume/ค่าเฉลี่ยVolume 5 วัน

 

ปล.ภาพหน้านี้จะมีการ ล้างข้อมูลช่วงเวลา 8:30-9:00 น. โดยประมาณ เพื่อเป็นการขึ้นการเคลื่อนไหวของดัชนีใหม่ในวันทำการครับ *และ 3 Column หลังสุด จะมีตัวเลขขึ้นมาเฉพาะเวลาเทรดเท่านั้นนะครับ

 

มีข้อเสนอแนะ อยากให้อธิบายเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ชาติชาย(Bird) 

โทร 02-651-4747 ต่อ 789, E-mail:support@thaiquest.com, LINE ID:Support.thaiquest