วิดีโอ Derivative Warrants : DW จาก บริษัทหลักทรัพย์ Macquarie

วิดีโอ Derivative Warrants : DW
จาก บริษัทหลักทรัพย์ MacquarieEP.01 DW คืออะไร
ในวิดีโอนี้ นักลงทุนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW ) และประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งได้แก่ สิทธิในการซื้อ (Call DW) และสิทธิในการขาย (Put DW) ข้อมูลเพิ่มเติม

EP.02 ทำไมต้องเทรด DW
ในวิดีโอนี้ นักลงทุนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อดี หรือประโยชน์ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) รวมทั้งทำความรู้จักกับ DW บนหุ้นรายตัว และ DW ที่อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์

EP.03 วิธีการเลือก DW
ในวิดีโอนี้ นักลงทุนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเลือกลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) ซึ่งช่วยให้นักลงทุนปฏิบัติตามได้ง่าย และเลือก DW ได้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง

EP.04 การซื้อขาย DW
ในวิดีโอนี้ นักลงทุนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) และการใช้ www.mqwarrants.co.th เป็นเครื่องมือประกอบการลงทุนใน DW รวมทั้งการใช้ตารางราคา DW เพื่อให้นักลงทุนวางแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้น

EP.05 สภาพคล่องของ DW
ในวิดีโอนี้ นักลงทุนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative warrants : DW) ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนมักเข้าใจผิดบ่อยๆในการลงทุนใน DW สภาพคล่องของ DW นั้นแตกต่างจากสภาพคล่องของ DW อย่างมาก ดังนั้น วิดีโอนี้ จึงรวบรวมสิ่งที่นักลงทุนต้องรู้ รวมถึงวิธีการทำให้นักลงทุนเลือก DW ที่เหมาะกับตัวเองได้ดีขึ้น