ผลงาน

ห้ามพลาด 100.5 เจาะหุ้น ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2560(อัดไว้ล่วงหน้าจากสัปดาห์ที่แล้ว)

ห้ามพลาด 100.5 เจาะหุ้น ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2560(อัดไว้ล่วงหน้าจากสัปดาห์ที่แล้ว) 
วันที่: 13 Jul 2017

ส่องหุ้น 5 ก.ค. 60 18:30-19:00น. ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์

ส่องหุ้น 5 ก.ค. 60 18:30-19:00น. ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
วันที่: 6 Jul 2017

ห้ามพลาด 100.5 เจาะหุ้น ประจำวันที่ 5ก.ค.60 11:20-11:30น. สุเชษฐ์ สุขแท้ / ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์

ห้ามพลาด 100.5 เจาะหุ้น ประจำวันที่ 5ก.ค.60 11:20-11:30น.สุเชษฐ์ สุขแท้ / ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
วันที่: 6 Jul 2017

ส่องหุ้น 28 มิ.ย. 60 18:30-19:00 น. ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์

ส่องหุ้น 28 มิ.ย. 60 18:30-19:00 น. ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 
วันที่: 29 Jun 2017

ห้ามพลาด 100.5 เจาะหุ้น ประจำวันที่ 28 มิ.ย. 60 สุเชษฐ์ สุขแท้ / ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์

ห้ามพลาด 100.5 เจาะหุ้น ประจำวันที่ 28 มิ.ย. 60สุเชษฐ์ สุขแท้ / ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 
วันที่: 29 Jun 2017

ส่องหุ้น 21 มิ.ย. 60 18:30-19:00น. ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์

ส่องหุ้น 21 มิ.ย. 60 18:30-19:00น. ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 
วันที่: 22 Jun 2017

ส่องหุ้น 14 มิ.ย. 60 18:30-19:00น. ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์

ส่องหุ้น 14 มิ.ย. 60 18:30-19:00น. ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 
วันที่: 15 Jun 2017

ห้ามพลาด 100.5 เจาะหุ้น ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560 11:20-11:30น. สุเชษฐ์ สุขแท้ / ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์

ห้ามพลาด 100.5 เจาะหุ้น ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560 11:20-11:30น.สุเชษฐ์ สุขแท้ / ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เพื่อนักลงทุนทุกคน ได้รู้ทัน รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกสิ่งในตัวหุ้น 
วันที่: 15 Jun 2017