ห้ามพลาด 100.5 เจาะหุ้น ประจำวันที่ 5ก.ค.60 11:20-11:30น. สุเชษฐ์ สุขแท้ / ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์

ห้ามพลาด 100.5 เจาะหุ้น ประจำวันที่ 5ก.ค.60 11:20-11:30น.
สุเชษฐ์ สุขแท้ / ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์