ห้ามพลาด 100.5 เจาะหุ้น ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2560(อัดไว้ล่วงหน้าจากสัปดาห์ที่แล้ว)

ห้ามพลาด 100.5 เจาะหุ้น ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2560(อัดไว้ล่วงหน้าจากสัปดาห์ที่แล้ว)