ส่องหุ้น 12 ก.ค. 60 18:30-19:00น. ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์