คำอธิบายการพิมพ์ Symbol แบบเป็นกลุ่ม

*เพิ่มเติม สามารถพิมพ์ลงบนหน้ากราฟ Aspen for windows

เช่น วิธีอย่างง่ายในการหาหุ้นที่เก่งที่สุดในกลุ่มCOMM

ในIRS ASPEN For Windows

1)พิมพ์ F7 กด Enter

2)พิมพ์ COMM!  กด Enter

3)พิมพ์ .PERCENT กด Enter

หุ้นเก่งที่สุดกราฟจะขึ้นชันมากที่สุด

 

เพิ่มเติม กลุ่ม Symbol List ที่สามารถพิมพ์ได้ 

COMMOD! = กลุ่มสินค้า Commodities

FXTOP! = กลุ่มอัตราแลกเปลี่ยน(ค่าเงิน)

INDEXTH! = กลุ่มอุตสาหกรรม ตลาดหุ้นไทย

INDEXW! = กลุ่มดัชนีหลักๆ ต่างประเทศ

MAIIDX! = กลุ่มอุตสาหกรรม ตลาด MAI

SET100! = หุ้นที่อยู่ใน SET100

SET50! = หุ้นที่อยู่ใน SET50

SETHD! = หุ้นที่อยู่ใน SETHD (SET High Dividend)

SETIDX! = กลุ่มอุตสาหกรรม ตลาด SET

AGRO_M! = หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Agro & Food Industry ตลาด MAI

CONSUMP_M! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Cunsumer Products ตลาด MAI

FINCIAL_M! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Financials ตลาด MAI

INDUS_M! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Industrials ตลาด MAI

PROPCON_M! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Property & Construction ตลาด MAI

RESOURC_M! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Resourc ตลาด MAI

SERVICE_M! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Services ตลาด MAI

TECH_M! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Technololo ตลาด MAI

ETF! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม ETF

WRT! หุ้นที่อยู่ในกลุ่ม Warrant

AGRI! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Agribusiness

AUTO! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Automotive

BANK! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Banking

COMM! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Commerce

CONMAT! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Construction Materials

CONS! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Construction Services

ENERG! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Energy & Utilities

ETRON! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Electronic Components

FASHION! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Fashion

FIN! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Finance & Securities

FOOD! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Food & Beverage

HOME! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Home & Office Proudcts

ICT! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Information & Communication

IMM! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Industrial Materials & Machinery

INSUR! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Insurance

MEDIA! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Media & Publishing

MINE! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Mining

PAPER! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Paper & Printing Materials

PERSON! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Products & Pharmaceutical

PETRO! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Petrochemicals & Chemicals

PFNREIT! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Property Fund & REITs

PKG! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Packaging

PROF! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Professional Services

PROP! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Property Development

STEEL! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Steel

TOURISM! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Tourism & Leisure

TRANS! หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Transportation & Logistics